മില്‍മ റിച്ച്

cattlefeed2newഉന്നത ഗുണമൂല്യമുളള ചേരുവകളില്‍ നിന്നും പോഷകാഹാര വിദഗ്ദരുടെ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ നിരവധി ഗുണനിലവാര പരിശോധനകള്‍ക്കുശേഷം ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മേല്‍ത്തരം തിരിരൂപത്തിലുളള കാലിത്തീറ്റ മില്‍മ 50 കിലോ എച്ച്.ഡി.പി.എ ചാക്കുകളില്‍ പാക്ക് ചെയ്ത് വിപണനം നടത്തുന്നു.  

Copyright © MILMA. All Rights Reserved.
Designed by JoomShaper
Designed by C-DIT