പാല്‍പ്പൊടി

milkpowderഭാഗികമായി കൊഴുപ്പു നീക്കം ചെയ്ത പാല്‍പ്പൊടിയും പഞ്ചസാരയും ചേര്‍ത്താണ് മില്‍മ ഡയറി വൈറ്റ്‌നര്‍ തയ്യാറാക്കുന്നത്.  വിവിധതരം പദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍, ചായ, കാപ്പി എന്നിവ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു.  നൈട്രജന്‍ വാതകം ഉപയോഗിച്ചു പായ്ക്കുചെയ്യുന്ന ഈ ഉല്‍പ്പന്നത്തിന് മികച്ച ലയത്വം ഉളളതും നേര്‍ത്തതരിതരിയായുളള അണു ചേര്‍ച്ചയുളളതുമാകുന്നു. മില്‍മ ഡയറി വൈറ്റ്‌നറുടെ പോഷക ഘടന താഴെപ്പറയും പ്രകാരമാണ്.

ഊര്‍ജ്ജം 460 കി. കലോറി, ആകെ പാല്‍കൊഴുപ്പ് 20%, ജലാംശം 3%, പാല്‍ മാംസ്യം 20%, ആകെ അന്നജം 48%, പഞ്ചസാര 18%, ധാതുക്കള്‍ 5%

Normal 0 false false false EN-US X-NONE ML MicrosoftInternetExplorer4

DuÀÖw 460 In.-I-temdn, BsI ]mÂsImgp¸v 20%, Pemwiw 3%, ]m amwkyw 20%, BsI A¶Pw 48%, ]©-kmc 18%, [mXp-¡Ä 5%

Copyright © MILMA. All Rights Reserved.
Designed by JoomShaper
Designed by C-DIT