സെറ്റ് കര്‍ഡ്

setcurdപാസ്ച്ചുറൈസ് ചെയ്ത ടോണ്‍ഡ് പാല്‍ ലാറ്റിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിച്ച് പുളിപ്പിച്ച് ഉറ കൂട്ടുന്നതാണ് കട്ട തൈര്.  ഇതില്‍ 3.2% കൊഴുപ്പും 9% കൊഴുപ്പിതര ഖര പദാര്‍ത്ഥങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

Copyright © MILMA. All Rights Reserved.
Designed by JoomShaper
Designed by C-DIT