പനീര്‍

paneerചെന്ന എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന പനീര്‍ ഒരു പാല്‍ ഉല്പ്പന്നമാണ്.  സമ്പൂര്‍ണ്ണ പാല്‍ തിളപ്പിച്ച് സിട്രിക്/ലാറ്റിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഉറ കൂട്ടിയതിനുശേഷം “whey” എന്ന മാംസ്യം നീക്കം ചെയ്തതിനുശേഷം ലഭിക്കുന്നതാണ് പനീര്‍.  ശുദ്ധമായ പാല്‍ മാംസ്യത്തിന്റെ ഉറവിടമാണ് പനീര്‍.  നല്ല രുചിയും മൃദുലമായ ഘടനയും പനീറിന്റെ പ്രതേ്യകതയാണ്.  വിവിധ കറികള്‍ ഉണ്ടാക്കാന്‍ പനീര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

Copyright © MILMA. All Rights Reserved.
Designed by JoomShaper
Designed by C-DIT