മലയാളം

ഉപഭോക്തതലത്തിലുളള സേവനങ്ങള്‍
സംഘതലത്തില്‍ സേവനങ്ങള്‍
ചരിത്രം
ഉദ്ദേശലക്ഷ്യങ്ങള്‍
മില്‍മയെ സംബന്ധിച്ച്
പാസ്ച്ചുറൈസ്ഡ് സ്റ്റാന്റഡൈസ്ഡ് മില്‍ക്ക്
പാസ്ച്ചുറൈസ്ഡ് ഹോമോജനൈസ്ഡ് ടോണ്‍ഡ് മില്‍ക്ക്
പാസ്ച്ചുറൈസ്ഡ് ടോണ്‍ഡ് മില്‍ക്ക് (സ്‌പെഷ്യല്‍)
പാസ്ച്ചുറൈസ്ഡ് ടോണ്‍ഡ് മില്‍ക്ക്
പാസ്ച്ചുറൈസ്ഡ് ഡബിള്‍ ടോണ്‍ഡ് മില്‍ക്ക് (സ്മാര്‍ട്ട് മില്‍ക്ക്)
സ്‌കിമ്ഡ് മില്‍ക്ക് കര്‍ഡ്
സംഭാരം
സെറ്റ് കര്‍ഡ്
പനീര്‍
മില്‍മ നെയ്യ്
മില്‍മ ബട്ടര്‍
മില്‍മ സിപ്പ്-അപ്
കസാട്ട
ഐസ്‌ക്രീം
ചോക്കോ ബാര്‍
കോണ്‍ ഐസ്‌ക്രീം
കുള്‍ഫി
മില്‍മ പേട
മില്‍മ ഇന്‍സ്റ്റെന്റ് പാലടമിക്‌സ്
ഗുലാബ് ജാമുന്‍
ക്രിസ്പി ചോക്കളേറ്റ്
മില്‍മ റിഫ്രഷ്
പാക്കേജിഡ് ഡ്രിങ്കിംഗ് വാട്ടര്‍ (പായ്ക്കു ചെയ്ത കുടിവെളളം)
പാല്‍പ്പൊടി
മില്‍മ പ്ലസ് (ചോക്കളേറ്റ്)
മില്‍മ പ്ലസ് (സ്‌ട്രോബറി)
മില്‍മാമിന്‍
മില്‍മ റിച്ച്
തിരുവനന്തപുരം മേഖലാ ക്ഷീരോല്പ്പാദകയൂണിയന്‍റെ ക്ഷേമപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍
എറണാകുളം മേഖലാ ക്ഷീരോല്പ്പാദകയൂണിയന്‍റെ ക്ഷേമപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍
മലബാര്‍ മേഖലാ ക്ഷീരോല്പ്പാദകയൂണിയന്‍റെ ക്ഷേമപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍
ട്രെയിനിംഗ് സെന്റര്‍
കാലിത്തീറ്റ ഫാക്ടറി, മലമ്പുഴ
കാലിത്തീറ്റ ഫാക്ടറി, പട്ടണക്കാട്
സെന്‍ട്രല്‍ പ്രോഡക്റ്റ്‌സ് ഡയറി, ആലപ്പുഴ
കോര്‍പ്പറേറ്റ് ഓഫീസ്
മലബാര്‍ മേഖലാ ക്ഷീരോത്പ്പാദക യൂണിയന്‍ (എം.ആര്‍.സി.എം.പി.യു)
എറണാകുളം മേഖലാ ക്ഷീരോത്പ്പാദക യൂണിയന്‍ (ഇ.ആര്‍.സി.എം.പി.യു.)
തിരുവനന്തപുരം മേഖലാ ക്ഷീരോത്പ്പാദക യൂണിയന്‍ (റ്റി.ആര്‍.സി.എം.പി.യു)
പോഷണവും ആരോഗ്യവും - പാലിന്റെ പ്രാധാന്യം
Copyright © MILMA. All Rights Reserved.
Designed by JoomShaper
Designed by C-DIT